Konferencja naukowa (R)EWOLUCJE

10.03.2015 r. Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe zorganizowało w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości konferencję naukową, poświęconą rewolucjom i ich związkom z ewolucjami. Z racji jej interdyscyplinarnego charakteru Ostrowiec Św. odwiedzili przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych z całej Polski m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Warszawie. Wśród prelegentów znalazły się również osoby związane z Kaliskim Towarzystwem Naukowym, stowarzyszeniem o długoletniej tradycji naukowej i wydawniczej.  Profesorowie, doktorzy i doktoranci dyskutowali m.in. na temat postępowości idei pedagogicznych, polskiej administracji szkolnej, zmian w nadzorze pedagogicznym, przeobrażeń subkulturowych, ujmowania ewolucji i rewolucji w różnych kontekstach literackich, językowych, a także o rewolucji lat 1907-1909, Rebelii Młodej Irlandii w 1848 r., ewolucji polityki etnicznej Izraela względem Palestyńczyków Jerozolimy Wschodniej, rewolucji angielskiej z 1640 roku. Konferencja nie dała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o tożsamość ewolucji i rewolucji. Z obrad należy wnioskować, że z historycznego punktu widzenia rewolucja nie jest synonimem ewolucji. Rewolucja jest gwałtowna i zwykle destrukcyjna, natomiast ewolucja odbywa się spokojniej, czasem nawet zupełnie niepostrzeżenie. Wysoki poziom merytoryczny konferencja zawdzięcza prelegentom, szczególnie komitetowi naukowemu, w skład którego weszli profesorowie: Tadeusz Aleksander,  Witold Chmielewski, Piotr Gołdyn, Krzysztof Jakubiak, Barbara Kałdon, oraz dr Anna Dąbrowska. Wysiłek organizacyjny spoczął na barkach Komitetu Organizacyjnego, tj. doc. Teresy Gumuły, dr. Pawła Kaptura, dr Anety Pierścińskiej-Maruszewskiej, dr Anety Skuzy, mgr Barbary Bakalarz-Kowalskiej i mgr Agnieszki Batóg.