Promocja książki „Nauka o języku nie tylko dla uczniów – wybrane zagadnienia”

23 października 2014 r. w bibliotece WSBiP odbyło się spotkanie promujące książkę dr Anety Pierścińskiej-Maruszewskiej „Nauka o języku nie tylko dla uczniów – wybrane zagadnienia”. Na początku spotkania list gratulacyjny od władz Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odczytała i wręczyła dr Aneta Skuza. Następnie autorka opowiedziała o warstwie treściowej książki, procesie jej pisania, odbiorcach i przyszłych publikacjach. W publikacji, obok możliwie najbardziej zwięzłych i prostych objaśnień zagadnień poświęconych historii języka polskiego, rozwarstwieniu współczesnej polszczyzny, związanych z wymową, leksyką, interpunkcją, zawarte są propozycje ćwiczeń usprawniających konkretne umiejętności językowe, np. redagowanie tekstu, pisanie CV. Materiał do książki właściwie był gotowy od dawna, dr Pierścińska-Maruszewska musiała go jedynie uporządkować i zaktualizować. Książka kierowana jest zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów na każdym etapie kształcenia, ale z pewnością zainteresuje wszystkich, których język polski fascynuje, chcieliby pogłębić swoją wiedzę i doskonalić umiejętności językowe.