Nr 3-4/2014

11 czerwca 2014 r. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbyła się promocja podwójnego 3-4 numeru Rocznika Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego pod red. Anety Pierścińskiej-Maruszewskiej i Barbary Bakalarz-Kowalskiej.

Tom tradycyjnie ma charakter interdyscyplinarny. Autorzy artykułów - specjaliści z zakresu nauk o zdrowiu Katarzyna Kucharska, Danuta Felikszewska, Dorota Maciąg, Małgorzata Cichońska, pedagodzy Teresa Gumuła, Tadeusz Grudniewski, literaturoznawcy i językoznawcy Stanisław Rogala, Artur Jabłoński, Marta Ławrynkowicz, Aneta Pierścińska-Maruszewska, Paweł Kaptur, Karolina Równy-Markiewicz, Michał Ziemowit Buśko, Barbara Bakalarz-Kowalska, a także ekonomista Paweł Dziekański dotknęli ważnych kwestii. Artykuły dotyczą stresu i wypalenia zawodowego pielęgniarek, działalności Wiejskich Uniwersytetów Ludowych, aspiracji edukacyjnych rodziców w kontekście możliwości dzieci, mamy tu także próbę stratyfikacji literatury Ziemi Ostrowieckiej oraz analizy mniej lub bardziej znanych dzieł literackich, poruszono również zagadnienia związane z technikami manipulacji stosowanymi przez lokalne media, rolą organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych w społeczeństwie obywatelskim, jak również syntezy zjawisk charakterystycznych dla bardziej odległej kultury arabskiej.

Autorzy liczą na zainteresowanie Czytelników poruszaną tematyką i zachęcają do publikacji na łamach Rocznika Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego.


Spis treści

Słowo wstępne

Katarzyna Kucharska, Danuta Felikszewska, Dorota Maciąg, Małgorzata Cichońska, Praca pielęgniarek oddziału anestezjologii i intensywnej terapii jako źródło stresu i wypalenia zawodowego

Teresa Gumuła, Wiejskie Uniwersytety Ludowe. Szkic z dziejów szkoły dla życia (1844 – 2014) 17

Tadeusz Grudniewski, Aspiracje edukacyjne rodziców a warunki fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci

Stanisław Rogala, Historia literatury Ziemi Ostrowieckiej

Artur Jabłoński, Krytycznoliteracka recepcja Zaduszek Stefana Grabińskiego

Marta Ławrynkowicz, Romans metempsychiczny w „Samuelu Zborowskim” Juliusza Słowackiego

Paweł Kaptur, Od Cromwella do Orwella – szkic o dwóch utopiach

Michał Ziemowit Buśko, Negotiation deadlock. The isolation of Jerusalem and its ramifications

Karolina Równy-Markiewicz, Arabska myśl socjalistyczna

Barbara Bakalarz-Kowalska, Organizacje pozarządowe jako element społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w latach 1989-2014

Aneta Pierścińska-Maruszewska, Rola mediów w ostrowieckim życiu publicznym

Paweł Dziekański, Społeczna odpowiedzialność instytucji samorządowych