Nr 2/2012

5 listopada 2012 r. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbyła się promocja drugiego numeru Rocznika Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego pod red. Anety Pierścińskiej-Maruszewskiej i Barbary Bakalarz-Kowalskiej.

Tom ma charakter interdyscyplinarny, jednak artykuły zostały pogrupowane w bloki tematyczne: pedagogika, literaturoznawstwo i językoznawstwo, ekonomia i politologia, prawo

Autorzy wyrażają nadzieję, że prezentowane w niniejszym tomie prace wzbudzą zainteresowanie Czytelników


Spis treści

Słowo wstępne

Tadeusz Grudniewski, Znaczenie rodziny w kształtowaniu się aspiracji edukacyjnych dziecka - stan dotychczasowych badań

Barbara Bakalarz-Kowalska, Uniwersytet Trzeciego Wieku szansą zagospodarowania czasu wolnego przez osoby starsze

Dorota Maciąg, Agnieszka Gozdur, Małgorzata Cichońska, Katarzyna Kucharska, Przyczyny nadużywania alkoholu przez młodzież w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Artur Jabłoński, Recepcja krytycznoliteracka „Demona ruchu” Stefana Grabińskiego

Artur Jabłoński, „Salamandra” i „Cień Bafometa” – powieści Stefana Grabińskiego w obiektywie krytyki literackiej

Stanisław Rogala, Jerzy Fijałkowski - świętokrzyski gawędziarz

Aneta Pierścińska-Maruszewska, Nazwy dziecka i matki w języku ostrowczan

Anna Chmura, Sprechakttheorie

Janina Świtała, Szanse i zagrożenia emigracji Polaków

Michał Ziemowit Buśko, U źródeł dżihadyzmu. Myśl polityczna Sajjida Qutba

Dominika Zarzycka, Cyberprzestrzeń a niepokoje społeczne na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce

Karolina Równy-Markiewicz, Sztuka anikoniczna w islamie

Mariusz Wieczorek, Prawo do emerytur (i rent) specjalnych przyznawanych przez Prezesa Rady Ministrów