Nr 1/2011

14 września 2011 r . w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbyła się promocja pierwszego numeru Rocznika Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego pod red. Anety Pierścińskiej-Maruszewskiej i Barbary Bakalarz-Kowalskiej. Na spotkanie przybyli członkowie stowarzyszenia, władze Uczelni, sponsorzy oraz media. Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., a także Szkole Językowej GULIWER Edyty i Pawła Kaptur. Okładkę wydawnictwa zaprojektował znany ostrowiecki artysta Tadeusz Kurek. Rocznik koncentruje się wokół zagadnień humanistycznych, autorami poszczególnych artykułów są naukowcy z ośrodków w Ostrowcu, Kielcach, Lublinie i Częstochowie. Niniejszy tom zapoczątkował cykliczną działalność wydawniczą stowarzyszenia. Do współpracy przy tworzeniu kolejnych tomów zapraszamy przedstawicieli różnych ośrodków i organizacji naukowych.


Spis treści

Słowo wstępne

Dorota Połowniak-Wawrzonek, Wyrażenie zimna wojna we współczesnej polszczyźnie

Violetta Jaros, Techniki nominacyjne w zakresie współczesnej leksyki specjalistycznej odnoszącej się do wyrobów piekarniczych i cukierniczych

Dorota Połowniak-Wawrzonek, Związki frazeologiczne polszczyzny, w których ujawnia się ujmowanie różnych sfer w terminach walki (zbrojnej)

Aneta Pierścińska-Maruszewska, Wyznaczniki stylu potocznego w twórczości Janusza Andermana

Zbigniew Tyczyński, Dzieje nazw powiatu ostrowieckiego

Beata Cisowska, Kategoria brzydoty w spuściźnie literackiej Antoniego Sygietyńskiego i jemu współczesnych

Izabela Bańczerowska, Ocalone od zapomnienia - pierwsze polskie powieści sentymentalne Józefa Lipińskiego

Zbigniew Tyczyński, Piewca Ziemi Waśniowskiej

Barbara Bakalarz-Kowalska, Czy zmierzch ery Gutenberga?