Działalność

- 21.04.2009 r. zorganizowanie konferencji Wizerunek kobiety na przestrzeni wieków.

- grudzień 2009 r. wydanie pracy monograficznej o tym samym tytule.

- 20.09.2009 r. udział w Festiwalu Kultury i Nauki w Kielcach.

- 03.10.2009 r. współorganizowanie zjazdu znanych ostrowczan.

- współpraca z Miejskim Centrum Kultury podczas Pikniku Gombrowiczowskiego.

- 12 .05.2011 r. I Ostrowieckie Spotkania z Kulturami Wschodu.

- 26-27.05.2011r współorganizator Konferencji - Polityka i proces rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach globalizacji.

- 02.06.2011 r. Wykład Kamila Kaptura nt. Starożytne hutnictwo żelaza i osadnictwo okresu rzymskiego w rejonie Ostrowca Św.

- 25.10.2011 r. Wykład Marcina Gajca nt. "Deus vult. Pierwsza wyprawa krzyżowa 1096-1099".

- 29.03.2012 r.Konferencja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu nauk o zdrowiu.

- 01.2012r. OTN zaprasza na wydarzenie Krwawa Niedziela 40 rocznica wydarzeń w Irlandii Północnej.

- 03.2012r. Konferencja naukowa dla uczniów szkół ponadgimnazialnych z zakresu nauk o zdrowiu.