Działalność

- 21.04.2009 r. zorganizowanie konferencji Wizerunek kobiety na przestrzeni wieków.

- grudzień 2009 r. wydanie pracy monograficznej o tym samym tytule.

- 20.09.2009 r. udział w Festiwalu Kultury i Nauki w Kielcach.

- 03.10.2009 r. współorganizowanie zjazdu znanych ostrowczan.

- współpraca z Miejskim Centrum Kultury podczas Pikniku Gombrowiczowskiego.

- 12 .05.2011 r. I Ostrowieckie Spotkania z Kulturami Wschodu.

- 26-27.05.2011r współorganizator Konferencji - Polityka i proces rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach globalizacji.

- 02.06.2011 r. Wykład Kamila Kaptura nt. Starożytne hutnictwo żelaza i osadnictwo okresu rzymskiego w rejonie Ostrowca Św.

- 25.10.2011 r. Wykład Marcina Gajca nt. "Deus vult. Pierwsza wyprawa krzyżowa 1096-1099".

- 29.03.2012 r.Konferencja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu nauk o zdrowiu.

- 01.2012r. OTN zaprasza na wydarzenie Krwawa Niedziela 40 rocznica wydarzeń w Irlandii Północnej.

- 03.2012r. Konferencja naukowa dla uczniów szkół ponadgimnazialnych z zakresu nauk o zdrowiu.

- 02.2013 r. konkurs dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych na esej „Szekspir w popkulturze”

- 18.04.2013 r. konferencja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu nauk społecznych

- 23.04.2013 r. II Ostrowieckie Spotkania Szekspirowskie

- 18.10.2013 r. uczestnictwo w konferencji „Ostrowiec Świętokrzyski jako mała ojczyzna”

- 29.11.2013 r. podsumowanie projektu „Życie bez nałogów”

- 29.03.2014 r. Nasi Mistrzowie… prof. Jacek Wojtysiak, filozof z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

- 23.04.2014 r. III Ostrowieckie Spotkania Szekspirowskie „Londyn Szekspira – Londyn dziś”

- 11.06.2014 r. spotkanie autorskie z literaturoznawcą i pisarzem, dr. Stanisławem Rogalą.

- 23.10.2014 r. promocja książki dr Anety Pierścińskiej-Maruszewskiej „Nauka o języku nie tylko dla uczniów – wybrane zagadnienia”.

- 4.02.2015 r. debata oxfordzka pomiędzy drużynami z Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie oraz z I L.O. im. S. Staszica w Ostrowcu Św.

- 10.03.2015 r. konferencja naukowa poświęconą rewolucjom i ich związkom z ewolucjami - (R)EWOLUCJE

- 19.03.2015 r. Finał Międzypowiatowego Turnieju Debat Oksfordzkich Kwiecień 2015 r. – IV Ostrowieckie Spotkania Szekspirowskie 21-22 kwietnia 2016 r. – V Ostrowieckie Spotkania Szekspirowskie pn.„Szekspir żyje”

- 06.2016 r. publikacja (R)ewolucje. Dyskurs o źródłach, istocie i funkcjach zmian społecznych, pod red. Teresy Gumuły i Pawła Kaptura.

- 10.12.2016 r. spotkanie „Cichociemni Ziemi Świętokrzyskiej”

- 23-24.04.2017 r. VI Ostrowieckie Spotkania Szekspirowskie.

- 1.06.2017 r. spotkanie poświęcone pasjom i pasjonatom „Pasja pokona stres” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

- 23.06. 2017 r. uczestnictwo w seminarium „Uchodźcy i migranci w przestrzeni miasta” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

- 7.05. 2020 r. konkurs na felieton „Jak odnalazłby się w polskiej rzeczywistości w okresie epidemii koronawirusa Adam Mickiewicz/Henryk Sienkiewicz/Witold Gombrowicz?”