PASJA POKONA STRES

1 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie poświęcone pasjom i pasjonatom. Jako pierwsza wystąpiła studentka IV roku psychologii UMCS w Lublinie Ewa Szymczyk, która doradzała zgromadzonej młodzieży, jak radzić sobie ze stresem. Następnie o swoich pasjach opowiadali wyjątkowi mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego: Erwina Papp - mistrzyni modelarstwa kolejowego, Sebastian Majewski - pasjonat retrorowerów oraz Iwona Skalmierska - tyflopedagog (nauczyciel dzieci niewidomych). Wszystkie wystąpienia były bardzo zajmujące, prowadzone lekko, z inteligentnym żartem. Młode audytorium mogło również obejrzeć rowery wykonane przez Sebastiana Majewskiego, a nawet się na nich przejechać, podziwiano także warte kilkadziesiąt tysięcy modele kolei wykonane własnoręcznie, z najdrobniejszymi detalami przez Erwinę Papp, jak również poznać skomplikowane pismo z użyciem alfabetu Braille’a.
Mamy nadzieję, że spotkanie z pasjonatami przekonało młodzież, że posiadanie zainteresowań, ich rozwijanie czyni życie człowieka barwniejszym, ciekawszym i bardziej wartościowym.