Uchodźcy i migranci w przestrzeni miasta

23 czerwca 2017 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyło się seminarium „Uchodźcy i migranci w przestrzeni miasta”. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń, instytucji, którzy na co dzień mają kontakt z uchodźcami i imigrantami i realizują programy skierowane do tej grupy, bądź chcieliby edukować w zakresie takiej pomocy. Jednym z uczestników spotkania była wiceprezes OTN Barbara Bakalarz-Kowalska. Podczas spotkania zaprezentowano projekty włączające migrantów w normalne funkcjonowanie w przestrzeni publicznej oraz formy pomocy. Prelegentami byli m.in. imigranci z Ukrainy i Białorusi mieszkający w Polsce od kilku lat, pracujący w fundacjach i stowarzyszeniach wspierających imigrantów. Największym problemem, z jakim obecnie borykają się organizacje są finanse. Kontynuacja wielu programów wsparcia stoi pod znakiem zapytania. Po części wykładowej odbyły się warsztaty prowadzone przez przedstawicielki Fundacji „Ocalenie” poświęcone omówieniu błędów i dobrych praktyk związanych z realizacją projektów z migrantami i uchodźcami.