Dostępność

Dostępność cyfrowa

Na stronie internetowej Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego istnieje możliwość powiększania i pomniejszania czcionki, obrazów, kursora, zwiększania  i zmniejszania kontrastów, szarości, kontrast negatywny, zmieniania odstępów między wersami

  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 02.02.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Aneta Pierścińska-Maruszewska (tel. 601689358)