Zarząd

Prezes - dr Aneta Pierścińska-Maruszewska

Zastępcy prezesa:
  Barbara Bakalarz-Kowalska, Agnieszka Batóg

Sekretarz: Katarzyna Mazan

Skarbnik: Agnieszka Winiarczyk

Komisja Rewizyjna:
  prof. dr hab. Bożena Zboina, dr Anna Żelazowska-Przewłoka,
  Józef Tyburczy

Sąd Koleżeński:
  Paweł Kaptur, Karolina Równy-Markiewicz,
  Dominika Zarzycka