Honorowi Członkowie

mgr inż. Roman Duda
prof. Jerzy Nowocień
prof. Józef Portacha
prof. Janusz Schabowski
mgr Jerzy Antoni Sieklucki
prof. Konstanty Skalski
prof . dr hab. Zbigniew Judycki
mgr Marek Szczypkowski