Aktualności

KOLEJNA ODSŁONA MISTRZÓW

  • Opublikowano: sobota, 29, marzec 2014 13:47

W sobotę, 29 marca 2014 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim gościł prof. Jacek Wojtysiak, filozof z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Profesor Wojtysiak jest jednym z bardziej cenionych polskich filozofów młodszego (średniego) pokolenia, a specjalizuje się w semiotyce, teorii poznania, teorii bytu i filozofii Boga. Prócz publikacji stricte naukowych (jest autorem kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów) spod jego pióra wyszły także dwa podręczniki filozofii - jeden dla studentów, drugi zaś dla licealistów. Profesor przybył do naszego miasta na zaproszenie Katedry Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego, które to przy wydatnej pomocy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu i Muzeum Historyczno-Archeologicznego są organizatorami przedsięwzięcia pod nazwą „Nasi Mistrzowie”, będącego cyklem spotkań z wybitnymi przedstawicielami polskiej nauki i kultury. Tegoroczna odsłona poświęcona została znaczeniu refleksji filozoficznej w pracy zawodowej i naukowej. Stało się już tradycją, że osoba zaproszona na spotkanie jako „Mistrz” musi „zmierzyć się” zarówno ze studentami, jak i zainteresowanymi mieszkańcami naszego miasta. Najpierw więc w murach ostrowieckiej uczelni profesor wygłosił wykład pt. „Czy filozofia jest pedagogom potrzebna?”. Nietrudno się domyślić, że profesor odpowiedział twierdząco na to pytanie. Wskazał, że wiedza o wychowanku zawiera założenia filozoficzne, jak również wykorzystuje pewne rozstrzygnięcia z dziedziny antropologii filozoficznej i szeroko rozumianej etyki. Tezę swą wykładowca wsparł przykładami ukazującymi wpływ takich założeń na różne, modne współcześnie kierunki pedagogiczne.

Po południu w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach odbyło się otwarte spotkanie z profesorem Wojtysiakiem. Doskonałym wprowadzeniem do, wydawałoby się, abstrakcyjnych rozważań, które nota bene nie okazały się wcale takie oderwane od życia, okazała się najbardziej abstrakcyjna ze sztuk, czyli muzyka. Po koncercie przybyli goście mieli możliwość wysłuchania rozmowy, podczas której lubelski filozof bronił filozofii rozumianej jako namysł nad sprawami fundamentalnymi dla człowieka, przed zrzutami, z jakimi spotyka się ona we współczesnym dyskursie; pokazywał także różnice między filozofią i nauką, i konieczność tej pierwszej w związku z niewystarczalnością drugiej; podkreślał niezbędność filozofii dla tzw. wykształcenia ogólnego oraz jej niezwykle istotną rolę w kształceniu specjalistycznym; prezentował filozofię jako dyscyplinę uczącą krytycznego myślenia i przestrzegał przed przyjmowaniem tez nieuzasadnionych, które bardzo często przedstawiane są jako „ostatnie słowo nauki”.

W jego ujęciu filozof jest „kimś pomiędzy” pośrednikiem między nauką i sztuką, a utrata takiego pośrednika jest równoznaczna z utratą znacznej części tego, co odróżnia nas od zwierząt i czyni ludźmi.

PODSUMOWANIE PROJEKTU „ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW”

  • Opublikowano: piątek, 29, listopad 2013 13:48

Podczas XI Ostrowieckich Dni Promujących Zdrowie (29.11.2013 r.) odbyło się podsumowanie projektu Życie bez nałogów, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ZOZ im. A. Górnisiewicza we współpracy z Ostrowieckim Towarzystwem Naukowym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowcu Św. Projekt był skierowany do szkół gimnajzalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatów ostrowieckiego oraz opatowskiego i miał na celu zwrócenie uwagi na narastający problem uzależnień wśród młodzieży, zwłaszcza od substancji psychoaktywnych, i promocja zdrowego stylu życia. Warunkiem przystąpienia do projektu było nadesłanie eseju, przygotowanego przez uczniów, wpisującego się w tematykę przedsięwzięcia. I tak beneficjentami zostały licea - I LO im. S. Staszica i III LO im. W. Broniewskiego oraz LO im. B. Głowackiego w Opatowie, a także PG nr 3 w Ostrowcu Św. i gimnazjum w Tarłowie. Prace, które uzyskały pozytywne recenzje (Mileny Traczyńskiej z Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Stanisława Staszica, Szymona Dąbrowskiego i Bartłomieja Barana z Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego, Niny Zakrzewskiej i Magdaleny Dominik z Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego, Piotra Ćwika z gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Św., Anity Biernat i Natalii Ruszkiewicz z Gimnazjum w Tarłowie), ukazały się w publikacji Życie bez nałogów pod redakcją Bożeny Zboiny (koordynatora projektu) i Anety Pierścińskiej-Maruszewskiej (jednej z realizatorek projektu). Podczas XI Ostrowieckich Dni Promujących Zdrowie uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele - opiekunowie oraz dyrektorzy szkół otrzymali podziękowania za udział w projekcie.
W zakwalifikowanych szkołach przeprowadzono kampanie informacyjno-prewencyjne, których celem było zwrócenie uwagi na narastający problem uzależnień od środków odurzających i substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej, ponadto promowano życie bez nałogów poprzez proponowanie młodym ludziom alternatywnych form spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań, poznania techniki rozładowania stresu, a także aktywność fizyczną.
Projekt został zrealizowany dzięki pozyskanym przez prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ZOZ im. A. Górnisiewicza mgr. inż. Józefa Grabowskiego funduszom, m.in. z Województwa Świętokrzyskiego.

KONFERENCJA „OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI JAKO MAŁA OJCZYZNA”

  • Opublikowano: piątek, 18, październik 2013 13:49

18 października 2013 r. Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, odpowiadając na zaproszenie Ostrowieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Solidarność i Pamięć” oraz Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, było współorganizatorem konferencji Ostrowiec Świętokrzyski jako mała ojczyzna. Wzięli w niej udział badacze i naukowcy regionu świętokrzyskiego. Swoją obecnością uświetnili przedsięwzięcie poseł na Sejm RP Jarosław Rusiecki, wicestarosta powiatu ostrowieckiego Eligiusz Mich, wiceprezydent Ostrowca Św. Paweł Górniak, słuchacze UTW, uczniowie i nauczyciele ostrowieckich szkół oraz inni zainteresowani tematyką ostrowczanie.

Konferencja przebiegała w następującym porządku.

Godz. 9.00-9.20 Otwarcie

Godz. 9.20-10.45

Sesja I Regionalizm i tożsamość regionalna

· dr Paweł Gotowiecki (WSBiP, OSH „Solidarność i Pamięć”) W kręgu badań nad tożsamością regionalną

· Piotr Mrugała (OSH „Solidarność i Pamięć”) Regionalizm w ofercie wybranych instytucji kulturalnych Ostrowca Świętokrzyskiego

· Monika Mazurkiewicz-Bryła (PTTK w Ostrowcu Św.) Z dziejów ostrowieckich towarzystw regionalnych


Godz. 10.45-11.00 Przerwa kawowa

Godz. 11.00-12.45

Sesja II Ostrowiec Świętokrzyski jako mała ojczyzna

· Jadwiga Banasik (OSH „Solidarność i Pamięć”) Kolonia Inwalidzka – kombatancka tożsamość podostrowieckiej miejscowości

· Karol Wójcik (OSH „Solidarność i Pamięć”) Kiedy Ostrowiec był stolicą. Tradycja Republiki Ostrowieckiej w świadomości mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego

· Jarosław Dulewicz (UJK) Tradycje przemysłowe i kultura robotnicza jako źródło tożsamości mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego

· dr Aneta Pierścińska-Maruszewska (WSBiP/OTN), Wartościowanie Ostrowca Świętokrzyskiego w języku ostrowieckich gimnazjalistów.

Godz. 12.45-13.00 Przerwa kawowa

Godz. 13.00-14.30

Sesja III Ostrowieckość jako motyw twórczości i źródło kulturowego zakorzenienia

· Marek Wójcicki (Muzeum H-A. w Ostrowcu Św.) W stronę wspólnoty historycznej. Historia ostrowieckich pomników

· dr Stanisław Rogala (UJK) Literatura Ziemi Świętokrzyskiej

· Andrzej Łada (MCK) Stary Ostrowiec w fotografii

Po każdej sesji odbyła się dyskusja.