Aktualności

II Ostrowieckie spotkanie Szekspirowskie

  • Opublikowano: wtorek, 23, kwiecień 2013 13:49

23 kwietnia 2013 r. z inicjatywy Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego przy współpracy Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości oraz Miejskiego Centrum Kultury odbyły się II Ostrowieckie Spotkania Szekspirowskie. W części pierwszej zgromadzona w kinie „Etiuda” młodzież z ostrowieckich i starachowickich szkół ponadgimnazjalnych wysłuchała wykładu dr. Pawła Kaptura „Facet w rajtuzach, czyli Szekspir w popkulturze”. Mówca w niezwykle interesujący sposób prezentował, w jak dużym stopniu kultura popularna czerpie z tradycji szekspirowskiej. Za przykłady posłużyły mu: film, muzyka, teatr, komiks, Internet.

Przed wykładem nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na esej dotyczący obecności pisarza i jego twórczości w kulturze masowej. Piszący mieli za zadanie przedstawić sztuki Szekspira w kontekście jak najszerzej rozumianej współczesnej popkultury i środków jej przekazu, tj.: filmu, muzyki, Internetu, komiksu, graffiti, plakatu, grafiki, gifów, demotów. Zwycięzcami zostali: Milena Traczyńska z I LO im. St. Staszica w Ostrowcu Św. (I miejsce), Adrianna Bilska z I LO im. T. Kościuszki w Starachowicach (II miejsce), Szymon Dąbrowski z III LO im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św. (III miejsce), Małgorzata Samela z I LO im. T. Kościuszki w Starachowicach (wyróżnienie).

Druga część Ostrowieckich Spotkań Szekspirowskich odbyła się w Galerii Fotografii MCK, gdzie o godz. 17.30 grono zainteresowanych obejrzało projekcję sztuki W. Szekspira „Burza”.

Ostrowieckie Spotkania Szekspirowskie są już imprezą cykliczną i promują nie tylko twórczość dramaturga, ale również szeroko pojętą kulturę anglosaską.

KONFERENCJA NAUKOWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z ZAKRESU NAUK SPOŁECZNYCH „WYZWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

  • Opublikowano: czwartek, 18, kwiecień 2013 13:51

Z inicjatywy Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego i Wyższej Szkoły Biznesu
i Przedsiębiorczości 18 kwietnia 2013 r. w murach WSBiP odbyła się druga już konferencja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tym razem tematem przewodnim były nauki społeczne.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyska Kurator Oświaty oraz Starosta Powiatu Ostrowieckiego.

Podczas konferencji wygłoszono cztery referaty, najlepiej ocenione przez recenzentów. Nagrodzone zostały: Anna Dąbrowska z I LO im. St. Staszica w Ostrowcu Św. Bezrobocie w powiecie ostrowieckim – przyczyny, prognozy oraz sposoby niwelowania zjawiska, Iga Adamska z III LO im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św. Pozarządowe podmioty polityki społecznej, Karolina Kozłowska z LO im. B. Głowackiego w Opatowie Bezrobocie problemem społecznym woj. świętokrzyskiego, Nina Zakrzewska z LO im. B. Głowackiego w Opatowie Fundusze unijne w rozwoju regionalnym i lokalnym w latach 2007-2012 na przykładzie gminy Iwaniska.

Autorzy wszystkich prac otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wyróżniono również nauczycieli, pod opieką których uczniowie pisali prace, oraz dyrektorów szkół, z których wywodzili się uczestnicy konferencji. Wszystkie artykuły po pozytywnych recenzjach (prof. Ing. Pavela Necasa, doc. dr. Antoniego OLAKA i dr. Pawła Dziekańskiego) i korekcie (Barbary Bakalarz-Kowalskiej i Anety Pierścińskiej-Maruszewskiej) ukazały się drukiem w specjalnie przygotowanej na tę okazję publikacji pod redakcją naukową Anny Żelazowskiej-Przewłoki Wyzwania społeczno-gospodarcze regionu świętokrzyskiego, w której znalazły się również prace naukowców związanych z tą tematyką (prof. Marka Leszczyńskiego, Rajmunda Gębury, dr Anny Żelazowskiej-Przewłoki i dr. Tadeusza Grudniewskiego).

Monografia w całości została sfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Po wystąpieniach referentów odbyła się debata z udziałem przedstawicieli instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń zajmujących się problemami społecznymi i gospodarczymi w powiecie, a także w województwie. Głos zabrała dyrektor Joanna Suska, która przedstawiła działania ostrowieckiego urzędu pracy mające służyć łagodzeniu skutków bezrobocia. Przedstawicielka Agencji Rozwoju Lokalnego wyjaśniła idee prowadzonych szkoleń i kursów ze wskazaniem na ich efektywność. Na trudną sytuację Ostrowca zwrócił uwagę Krzysztof Adamski, prezes PKPS, zaś prezes Maria Adamczyk podkreśliła znaczenie Świętokrzyskiego Banku Żywności w pomaganiu potrzebującym, podkreślając przy tym rolę młodzieży, która licznie uczestniczy w zbiórkach żywności.

Znaczenie konferencji podkreślili obecni na niej radny sejmiku województwa świętokrzyskiego Józef Grabowski oraz starosta Eligiusz Mich.