Aktualności

FINAŁ DEBAT OKSFORDZKICH

  • Opublikowano: piątek, 13, marzec 2015 13:41

W czwartek, 19 marca 2015 r. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbył się Finał Międzypowiatowego Turnieju Debat Oksfordzkich o Puchar Rektora WSBiP.
Aula im. Prof. F. Ryszki, w której odbywały się zmagania, była pełna młodzieży, która dopingowała swoich reprezentantów. Debacie przysłuchiwali się również dyrektorzy, nauczyciele, wicestarosta powiatu ostrowieckiego Eligiusz Mich, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Opatowskiego Robert Kasiński, Rektor WSBiP prof. Bożena Zboina, członkowie Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego: dr Anna Dąbrowska, dr Aneta Skuza, Agnieszka Batóg i Barbara Bakalarz-Kowalska.
Do zmagań przystąpiły 4 półfinałowe drużyny reprezentujące: I LO im. S. Staszica w Ostrowcu Św. w składzie: Paulina Styczeń, Adrianna Kowalska, Tomasz Stefański (opiekun Jolanta Broda), III LO im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św. w składzie: Bartłomiej Baran, Łukasz Chluchnik, Piotr Wąsik (opiekun Marzena Kusal), LO im. B. Głowackiego w Opatowie w składzie: Diana Mirowska, Aleksander Czosnek, Jakub Skowroński (opiekun Jerzy Strzyż) oraz Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. w składzie: Kamila Sosnowska, Jakub Żyła, Grzegorz Żurek (opiekun Jolanta Grochulska).
Ekspertami debaty półfinałowej byli: Barbara Bakalarz-Kowalska, wiceprezes Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowe, Dyrektor Biblioteki WSBiP, oraz Dariusz Loranty, najbardziej znany negocjator policyjny.
W rolę marszałka wcielił się Rafał Lega z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców.
W półfinale drużyny z Ostrowca - I LO i Zespół Szkół nr 3 - debatowały wokół tezy: Człowiek z natury jest zły. Debatę wygrała, tym samym zdobywając III miejsce, drużyna z Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św.
Do zmagań finałowych przystąpiono po przerwie. Powitano wtedy kolejnego przybyłego eksperta – Stefana Truszczyńskiego – Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, publicystę, reportera, dokumentalistę filmowego. Drugim ekspertem finału pozostał Dariusz Loranty.
Finałowa debata toczyła się wokół tezy: Największe dzieła tworzą szaleńcy. Drużynę Propozycji reprezentowali uczniowie z Opatowa, zaś Opozycją była młodzież z III LO w Ostrowcu Św. Lepsi okazali się uczniowie z Opatowa, zdobywając I miejsce i puchar Rektora WSBiP.
Wręczono również Puchar dla Najlepszego Mówcy, który trafił do rąk Tomasza Stefańskiego z I LO im. St. Staszica w Ostrowcu Św.
Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, uczniowie dodatkowo książki Dariusza Lorantego „Spowiedź psa. Brutalna prawda o polskiej policji” z autografem autora. Nagrodzone drużyny dodatkowo otrzymały książki ufundowane przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. oraz upominki ufundowane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Św. oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Na zwycięzców czeka również wycieczka do redakcji „Do rzeczy” oraz certyfikowany staż w Przeglądzie Geopolitycznym, natomiast zainteresowane szkoły będą mogły skorzystać z jednodniowych warsztatów dziennikarskich.
Patronat nad konferencją objęli: Starosta Powiatu Opatowskiego, Starosta Powiatu Ostrowieckiego, Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego była dr Aneta Pierścińska-Maruszewska.

Konferencja naukowa (R)EWOLUCJE

  • Opublikowano: wtorek, 10, marzec 2015 13:42

10.03.2015 r. Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe zorganizowało w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości konferencję naukową, poświęconą rewolucjom i ich związkom z ewolucjami. Z racji jej interdyscyplinarnego charakteru Ostrowiec Św. odwiedzili przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych z całej Polski m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Warszawie. Wśród prelegentów znalazły się również osoby związane z Kaliskim Towarzystwem Naukowym, stowarzyszeniem o długoletniej tradycji naukowej i wydawniczej.  Profesorowie, doktorzy i doktoranci dyskutowali m.in. na temat postępowości idei pedagogicznych, polskiej administracji szkolnej, zmian w nadzorze pedagogicznym, przeobrażeń subkulturowych, ujmowania ewolucji i rewolucji w różnych kontekstach literackich, językowych, a także o rewolucji lat 1907-1909, Rebelii Młodej Irlandii w 1848 r., ewolucji polityki etnicznej Izraela względem Palestyńczyków Jerozolimy Wschodniej, rewolucji angielskiej z 1640 roku. Konferencja nie dała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o tożsamość ewolucji i rewolucji. Z obrad należy wnioskować, że z historycznego punktu widzenia rewolucja nie jest synonimem ewolucji. Rewolucja jest gwałtowna i zwykle destrukcyjna, natomiast ewolucja odbywa się spokojniej, czasem nawet zupełnie niepostrzeżenie. Wysoki poziom merytoryczny konferencja zawdzięcza prelegentom, szczególnie komitetowi naukowemu, w skład którego weszli profesorowie: Tadeusz Aleksander,  Witold Chmielewski, Piotr Gołdyn, Krzysztof Jakubiak, Barbara Kałdon, oraz dr Anna Dąbrowska. Wysiłek organizacyjny spoczął na barkach Komitetu Organizacyjnego, tj. doc. Teresy Gumuły, dr. Pawła Kaptura, dr Anety Pierścińskiej-Maruszewskiej, dr Anety Skuzy, mgr Barbary Bakalarz-Kowalskiej i mgr Agnieszki Batóg.

DEBATA OKSFORDZKA

  • Opublikowano: środa, 04, luty 2015 13:43

W środę, 4 lutego 2015 r. w murach opatowskiego Liceum im. B. Głowackiego odbyła się debata oxfordzka pomiędzy dwoma drużynami: z Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie (opiekun: Jerzy Strzyż) oraz z I L.O. im. S. Staszica w Ostrowcu Św. (opiekun: Jolanta Broda). Ekspertami, którzy oceniali zespoły były: dr Aneta Pierścińska-Maruszewska, prezes Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego, wykładowca Wyższej szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., Dyrektor CKU w Ostrowcu Św. i Barbara Bakalarz-Kowalska – wiceprezes Ostrowieckiego Towarzystwa naukowego, Dyrektor Biblioteki WSBiP w Ostrowcu Św.

Zazwyczaj w debacie mamy do czynienia z główną tezą, która dzieli obie strony — na ogół jest to teza, które dzieli ludzi w ogóle, realnie. Podobnie było i tym razem, bowiem temat debaty brzmiał: „W Polsce należy zalegalizować związki partnerskie”.

Podczas debaty obydwie drużyny – Propozycji i Opozycji zaprezentowały się znakomicie, choć górę czasem brało zdenerwowanie. Należy jednak przyznać, że merytoryczna, poparta argumentami dyskusja skupiła uwagę widowni tak, że na koniec obydwie drużyny otrzymały zasłużone brawa. Oceniane były: autoprezentacja, język, mowa ciała i stosowane argumenty. Minimalną ilością 3 głosów wygrała drużyna z Opatowa (77:74).

Udział w debacie oxfordzkiej wpływa na to jak traktuje się dyskutanta. Umiejętności publicznego dyskutowania i merytorycznej wymiany argumentów są niezwykle potrzebne każdemu człowiekowi, a tym bardziej młodemu, wkraczającemu w dorosłość.